Конкурс за поезия от български учени и докторанти в рамките на проекта k-trio2

ec   k-trio

 

Европейска нощ на учените 2014

Съюзът на учените в България в рамките на проекта K-TRIO2(Role of Researchers in the Triangle of Knowledge), финансиран по програмата на Европейската комисия за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, обявява

конкурс за ПОЕЗИЯ от български учени и докторанти.

В конкурса може да се участва с три стихотворения (може и публикувани, като се цитира източникът) на български език.

Подбраните от компетентно жури стихотворения ще бъдат отпечатани в сборника „Стъпки 7“, който ще бъде разпространяван по време на Нощта на учените 2014 г. в София и в други градове в България.

Изпращайте вашите материали на адрес:

[email protected] с копие до [email protected]

Краен срок: 15 юни 2014 г.

За допълнителна информация: (02) 943 30 22; 0887 853 234