Конкурс за постдокторанти и млади учени

МОМН обявява Конкурс за подбор на пост докторанти и млади учени за едномесечни обучения във високотехнологични научни комплекси и инфраструктури