Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 година в Медицински университет – Пловдив

Уважаеми представители на Академичния състав,

Предостявяме Ви информация за Конкурс за стипендии за академичната 2014-2015 година

Швейцарското правителство предлага стипендии за академичната 2014-2015 г., за следните категории:

млади учени (от всички академични дисциплини, включително медицина) с придобита магистърска степен и не по-възрастни от 35 години към момента на кандидатстване учени от всички академични дисциплини с докторска степен, придобита не повече от 5 години преди кандидатстването за швейцарска стипендия млади творци с придобита бакалавърска степен и не по-възрастни от 35 години  към момента на кандидатстване

Процедурата за предварителен подбор на кандидатите, чиито документи след това ще бъдат  предоставени за окончателно решение на Швейцарската федерална комисия за стипендии за чужденци, се организира от Посолството на Швейцария и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий” в София.Подробна информация и формуляри може да намерите на официалния сайт на Фондация  „Св. Св. Кирил и Методий” на адрес: http://www.cmfnd.org,както и на сайта на Швейцарската федерална комисия за стипендии: http://www.sbfi.admin.ch/.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД