Конкурс за учебната 2015/2016 г. за редовни док­торанти

Медицинският университет – Пловдив,

във връзка с Решение № 288 от 10 май 2013 г. на Министерския съвет и на основание чл. 9, ал. 3, т. 6 от Закона за висшето образование обявява конкурс за учебната 2015/2016 г. за редовни док­торанти .

За подробности :