Kонкурс за учебната 2014/2015 г. за редовни докторанти в МУ – Пловдив

Медицински Университет – Пловдив, във  връзка  с Решение № 288 от 10 май  2013 г. на Министерския съвет на  основание  чл.  9,  а л. 3, т. 6  от  Закона за  висшето  образование  обявява конкурс за учебната 2014/2015  г. за редовни  докторанти

за подробности :