Kонкурс за външни сътрудници по европейските дейности и инициативи за 2014 г. управлявани от Център за развитие на човешките ресурси

Kонкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г. Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – www.hrdc.bg обявява конкурс за сътрудници по европейските дейности и инициативи, управлявани от Центъра – Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET.

Конкурсът е отворен за студенти, обучаващи се във висши училища от всички специалности, в редовна и задочна форма на обучение, които към момента на кандидатстване не са прекъснали следването си и са втори или по-горен курс.

Краен срок за кандидатстване – 31.05.2014г.

Повече информация ТУК

  

Проф. д-р Д. Гетова, дмн Институционален Еразъм координатор Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор МСПД