Конкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.

Конкурс за външни сътрудници по съпътстващи дейности и инициативи за 2014г.Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР) – www.hrdc.bg обявява конкурс за сътрудници по европейските дейности и инициативи, управлявани от Центъра  Европас, Еврогайдънс, eTwinning, Евридика и ECVET. 

Конкурсът е отворен за студенти, обучаващи се във висши училища от всички специалности, в редовна и задочна форма на обучение, които към момента на кандидатстване не са прекъснали следването си и са втори или по-горен курс.

Повече информация – тук.