Конкурс за високи научни постижения `2013 – Съюз на учените в България.

На вниманието на Академичния състав, млади учени, изследователи, докторанти, специализанти

Уважаеми колеги,

Представяме на Вниманието Ви обява за Конкурс за високи научни постижения `2013, организиран от Съюз на учените в България.

Заявки за участие се приемат до 31 Май 2013 в СУБ.

Повече информация за научни области, участници, награди и документи за участие можете да прочетете от ТУК.

Разяснения за конкурса са поместени на Internet адрес: http://www.usb-bg.org.

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД