Конкурсът за стипендии на Ромския образователен фонд за академичната 2020-2021 г. е отворен

Ромският образователен фонд обявява своя ежегоден конкурс за стипендии на база академични постижения за студенти от ромски произход за академичната 2019-2020 г.
Кандидатите трябва да се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитиран университет в някоя от следните държави: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватска, Чехия, Унгария, Косово, Северна Македония, Черна гора, Молдова, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия, Турция и Украйна.
Крайният срок за кандидатстване за студентите и кандидат-студентите от България е 15-ти юни 2020 г.
Насоките за кандидатстване по програма Стипендии за студенти от ромски произход (РМУСП) са налични тук: http://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria
За допълнителна информация:
Орлин Орлинов
Национален Координатор за България
Ромски образователен фонд/Стипендиантски програми – Унгария
[email protected]
http://www.romaeducationfund.org

офис: Институт “Отворено общество”
София 1000, ул. “Солунска” 56
тел. 02/930 66 25; моб. 0999 02 02 34