RomaEducationFund-logo

Конкурсът за стипендии на Ромския образователен фонд за академичната 2020-2021 г. е отворен