Конкурси по програма „Цифрова Европа“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за отворени конкурси по програма „Цифрова Европа“.
Краен срок за подготовка на проектни предложения – 17 май 2022 г.

Информация за отворени конкурси по Цифрова Европа

Цифрова Европа

Допълнителна информация

Научен отдел