Конкурси за проекти по програмите ACCES и PARCECO 2021 и Стипендиите на френското правителство 2021

ФРЕНСКОТО МИНИСТЕРСТВО НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКАТА И ИНОВАЦИИТЕ
обявява конкурси за проекти по програмите ACCES и PARCECO 2021.


Целта на двете програми е да улеснят и засилят връзките между френски научноизследователски лаборатории и лаборатории от страните в Централна и Източна Европа.

  • Програма PARCECO съфинансира участието на френски лектори с доклад в семинари или летни школи, организирани в страните от Централна и Източна Европа.
  • Програма ACCES съфинансира участието на учени от страните в Централна и Източна Европа в семинари, конференции или конгреси, организирани във Франция.

Повече информация:
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54732/appel-d-offre-parceco-2021.html
https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid54731/appel-d-offres-acces-2021.html

Краен срок за кандидатстване по програмите: 31.01.2021 г. в 19:00 ч. (местно време).


ДРУГИ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ЗА НАБИРАНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА СТИПЕНДИИ
СТИПЕНДИИ НА ФРЕНСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО 2021

Стипендиите на френското правителство (BGF), се отпускат всяка година от Френския институт в България за магистърски програми (M2), за докторантури под двойно научно ръководство (cotutelle) и за научен престой на високо ниво.
Стипендиите по програмата « Научен престой на високо ниво » нямат краен срок за кандидатстване и се отпускат през цялата година:

  • Стипендии за млади учени – за краткосрочен престой до 1 месец. Предоставя се на два типа кандидати :
    – докторанти (до 40 г.) от всички области на знанието, зачислени в докторантура в България;
    – постдокторанти / изследователи, придобили докторската си диплома по-малко от 5 години преди датата на престоя във Франция.
  • Стипендии за утвърдени учени – за краткосрочен престой до 1 месец. Предоставя се на постдокторанти / изследователи, придобили своята докторска диплома повече от 5 години преди датата на престоя във Франция

Повече информация:

http://institutfrancais.bg/campus-france-bulgaria/stupendii-na-frenskoto-pravitelstvo/
Контакти: [email protected] тел : +359 2 937 79 64