Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година

Конкурси за стипендиите на фондация „Еврика“ 2022-2023 година

За двадесета поредна година Фондация „ЕВРИКА“ ще определи студентите, които ще получават именни стипендии в размер на 3000 лева годишно в 11 области:
1. Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
2. Математика на името на акад. Никола Обрешков;
3. Изчислителна математика и математическо моделиране на името на акад. Благовест Сендов;
4. Физика на името на акад. Георги Наджаков;
5. Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
6. Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
7. Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство, на името на акад. Дончо Костов;
8. Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
9. Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
10. Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
11. Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
В резултат на постъпило целево дарение, за четвърта поредна година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще определим още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан“ в размер на 2 500 лв. за студент по българска филология и литература.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА“и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), и записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2022/2023 година.

Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“ трябва да подадат или изпратят по пощата във Фондация „ЕВРИКА“/ 1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1, ет. 2/ от 01. 09. 2022 г. до 15. 10. 2022 г. следните документи:
1. Формуляр по образец;
2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“;
3. Уверение от университета за успеха досега по учебни години и записването за новата учебна 2022/2023 година;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
5. Есе на тема ”Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност”(до 3 страници).
Най-добрите кандидати по документи (според критериите за оценка и селекция) ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на единадесетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан“.

За изпратените по пощата документи важи датата от пощенското клеймо.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: [email protected], [email protected]

ЗАБЕЛЕЖКА: Студентите и учениците, кандидатстващи за стипендия по право като спечелили медали от международните олимпиади по математика, информатика, физика, химия и биология могат да изтеглят съответните регистрационни формуляри.

Формуляр стипендии Еврика 2022