Конкурси на МОН за обучения и специализации в чужбина

Конкурси на МОН за обучения и специализации в чужбина

Министерството на образованието и науката обявява конкурси за обучение, специализация и научни изследвания на български граждани в чужбина през академичната 2016/1017 година. Повече информация може да намерите на официалния сайт на министерството (www.mon.bg) и в прикачените файлове (преподаватели, студенти).

Отдел „Международно сътрудничество“