Конкурси за АД „Асистент“ към ФДМ

На основание на чл. 3, ал. 1 и чл. 24, ал. 1, 2 и 3 от Закона за развитие на академичния състав в РБългария, съгласно изискванията на Правилника за устройството и дейността на  МУ Пловдив и Решение на Академичния съвет от 06.02.2012 се обявяват следните конкурси за заемане на академичната длъжност „Aсистент“: Пародонтология и ЗОЛ 2 – за преподаване по Орална патология1 – за преподаване по Пародонтология Оперативно зъболечение и ендодонтия 2 места Протетична дентална медицина 3 места