Конкурси за асистенти – Катедра Химия и Биохимия

Биоорганична химия – 1Органична химия – 1Биохимия – 2