Конкурси за стипендии на български граждани

Уважаеми представители на Академичния състав, преподаватели, изследователи и докторанти

Възползвайте се от конкурсите на МОН за 2015/2016 година за отпускане на стипендии за български граждани в чужбина (конкурсите с текущ прием на документи са за страните Иран, Македония, Монголия, Армения, Португалия, Полша, Словения, Чехия, Унгария).

Подробна информация  за срокове, изисквания, документи и събеседване можете да прочетете от ТУК.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД