Конкурси за стипендии „Фулбрайт“

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви, че Българо-Американска Комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурси за следните стипендии през учебната 2014-15 година: •Стипендии “Фулбрайт” за преподавателска и изследователска дейност (5 месеца) •Стипендии “Фулбрайт” за магистърски и докторски програми (10 месеца) и специализации (до 6 месеца) Краен срок за подаване на документи: 7 май, 2013 г. Представянето на резултати от необходимите тестове до 7 май, 2013 г. се счита за значително предимство при кандидатстване. Краен срок за представяне на официални резултати от TOEFL и GRE/GMAT: 16 септември, 2013 г.

Подробна информация: http://www.fulbright.bg/

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД