Конкурсна кампания на Фондация „Еврика“

Уважаеми студенти,

Информираме Ви за поредната (седемнадесета) конкурсна кампания за определяне на носителите на именните стипендии на Фондация „Еврика“.

Повече информация може да намерите в официалния сайт на Фондация „Еврика“ на адрес: http://www.evrika.org/?p=3377

Краен срок за подаване на документи – 15 октомври 2019 г.

Проф. М. Мурджева, дм, мзм
Зам-ректор по МСПД