Конкурсна кампания за стипендии на Фондация „Еврика“

Конкурсна кампания за стипендии на Фондация „Еврика“

Уважаеми колеги,

Представяме на вниманието Ви актуална информация относно конкурсната кампания за стипендии на Фондация „Еврика“. За тринадесета поредна година фондацията ще определи студенти, които ще получат именни стипендии в размер на 2000 лв. годишно в десет области:

Компютърни науки Математика Физика Химия и химични технологии Медицина и биология Аграрни науки Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии Строителство и архитектура Икономика

За втора поредна година ще бъдат определени и десет студенти, носители на специалната стипендия „Хуауей ИКТ“ на стойност 1000 USD за студенти, обучаващи се по специалностите комуникационна техника и технология, компютърни технологии и информатика.

Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „Еврика“ имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именуването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от много добър (5.00), записани за редовно обучението в университети за учебната 2015-2016 година.

За повече информация можете да се обърнете към г-н Григор Цанков – програмен директор на Фондация „Еврика“.

[email protected]

Приложения1. Писмо от Фондация „Еврика“

2. Регистрационен формуляр

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД