Консорциумът за централноевропейска научноизследователска инфраструктура (CERIC-ERIC) организира онлайн специализиран курс HERCULES в периода 31 май – 9 юни 2021 г.


Уважаеми изследователи на МУ-Пловдив,

Консорциумът за централноевропейска научноизследователска инфраструктура (CERIC-ERIC) организира онлайн специализиран курс HERCULES в периода 31 май – 9 юни 2021 г.
Събитието е отворено за изследователи от цял свят и дава възможност за придобиване на ценно познание. Всички селектирани участници ще получат грант, който изцяло ще покрие таксата-участие.

8-дневното обучение ще комбинира теоритични и практически сесии в различни дейности и инструменти, дейности в мрежа и др.
Повече информация ТУК

Крайният срок за регистрация е 3 май 2021 г.

Резултат за одобрените регистрации ще бъде изпратен до 10 май 2021 г.

Моля да информирате отдел МСПД при успешна регистрация и участие в събитието.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД