Контакти на учебните отдели на факултетите

Медицински факултет
Инспектор email телефон
Пенка Колибарова penka.kolibarova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 711
Стефка Каблешкова stefka.kableshkova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 710
Златка Петрова zlatka.tomova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 711
Валери Ненков valeri.nenkov@mu-plovdiv.bg 032 / 200 724
Деница Добровска denitsa.dobrovska@mu-plovdiv.bg 032 / 200 714
Яна Петрова yana.petrova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 710
Факултет по дентална медицина
email телефон
Зам. Декан – УД проф. д-р Петя Печалова, дм petya.pechalova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 862
Инспектор Мирена Димитрова mirena.dimitrova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 807
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Инспектор Мария Лазарова mariya.lazarova@mu-plovdiv.bg 032 / 200 808
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Инспектор Милица Гърчева militsa.garcheva@mu-plovdiv.bg 032 / 200 808
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Фармацевтичен факултет
Курс Инспектор email телефон
I, II и III Росина Кърпачева rosina.karpacheva@mu-plovdiv.bg 0882 860 231
IV, V и дипломанти Пенка Грозданова penka.grozdanova@mu-plovdiv.bg 0882 892 002
Факултет по обществено здраве

“Медицинска сестра” и “Акушерка”

Радостина Содева

radostina.sodeva@mu-plovdiv.bg

032 / 200 785;

“Управление на здравните грижи”

“Обществено здраве и здравен мениджмънт”

“Управление на медико-социални дейности и обществено здраве”

“Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”

Симона Момчилова

032 / 200 785;

Медицински колеж

Медицински лаборант

Рехабилитатор

Зъботехник

Инспектор уч. дейност Нора Филчева

nora.filcheva@mu-plovdiv.bg

032 200 907

Помощник фармацевт

Рентгенов лаборант

Инспектор по обществено здраве

Инспектор уч. дейност Марияна Димитрова

mariyana.dimitrova@mu-plovdiv.bg

032 200 909

Медицинска козметика

Инструктор по хранене и безопасност на храните

Технически секретар Цвета Кръстева

tsveta.krasteva@mu-plovdiv.bg

032 200 910

Технически секретар
Валерия Чучулска-Митева
032 200 910
valeriya.chuchulska@mu-plovdiv.bg
Технически секретар
Красимира Стойчева
032 200 908
krasimira.stoycheva@mu-plovdiv.bg