Контакти на учебните отдели на факултетите

Медицински факултет
Инспектор email телефон
Пенка Колибарова [email protected] 032 / 200 711
Стефка Каблешкова [email protected] 032 / 200 710
Златка Петрова [email protected] 032 / 200 714
Валери Ненков [email protected] 032 / 200 724
Виолета Христозова [email protected] 032 / 200 711
Теодора Драганова [email protected] 032 / 200 710
Бояна Желева [email protected] 032 / 200 549
Факултет по дентална медицина
email телефон
Зам. Декан – УД Доц. д-р Христо Даскалов, дм [email protected] 032 / 200 866
Инспектор Мирена Димитрова [email protected] 032 / 200 807
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Инспектор Мария Лазарова [email protected] 032 / 200 808
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Инспектор Милица Гърчева [email protected] 032 / 200 808
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Инспектор Симона Момчилова [email protected] 032 / 200 807
от 9:00-11:00 и от 13:00–15:00
Фармацевтичен факултет
Инспектор email телефон
Пенка Грозданова [email protected] 0882 892 002
Антоанета Брождина [email protected]

0882 892 002
Факултет по обществено здраве

“Медицинска сестра” и “Акушерка”

Радостина Содева

[email protected]

032 / 200 785;

“Управление на здравните грижи”

“Обществено здраве и здравен мениджмънт”

“Управление на медико-социални дейности и обществено здраве”

“Рехабилитация, уелнес, СПА и балнеолечение”

Симона Момчилова

032 / 200 785;

Медицински колеж

Медицински лаборант

Рехабилитатор

Зъботехник

Инспектор уч. дейност Нора Филчева

[email protected]

032 200 907

Помощник фармацевт

Рентгенов лаборант

Инспектор по обществено здраве

Инспектор уч. дейност Марияна Димитрова

[email protected]

032 200 909

Медицинска козметика

Инструктор по хранене и безопасност на храните

Технически секретар Цвета Кръстева

[email protected]

032 200 910

Технически секретар
Валерия Чучулска-Митева
032 200 910
[email protected]
Технически секретар
Красимира Стойчева
032 200 908
[email protected]