Коригирани графици за провеждане на септемврийска поправителна сесия за студентите от 3-и и 5- курс на специалност Медицина

Актуализирани са графиците за провеждане на спетемврийската поправителна сесия за студентите от 3-и и 5-и курс на специалност Медицина.
Актуалните графици са достъпни тук