sim-cen_2

Короната на симулационните  образователни технологии в медицината  се намира в Пловдив