sim-cen_4

Короната на симулационните  образователни технологии в медицината  се намира в Пловдив