sim-cen_6

Короната на симулационните  образователни технологии в медицината  се намира в Пловдив