sim-cen_7

Короната на симулационните  образователни технологии в медицината  се намира в Пловдив