sim-cen_certificate-1

Короната на симулационните  образователни технологии в медицината  се намира в Пловдив