VUZF_RoundTable_3103_Pokana_1

Кръгла маса на тема “Стратегически мениджмънт и регулиране на бизнес процесите в държавата”