Кръгла маса „Кардиологична хибридна телерехабилитация“ – покана за участие

Уважаеми представители на Академичния състав,

Посолството на Република Полша в София има удоволствието да Ви покани на кръгла маса, посветена на „КАРДИОЛОГИЧНА ХИБРИДНА ТЕЛЕРЕХАБИЛИТАЦИЯ – МЕЖДУНАРОДНА ПРАКТИКА И РАЗВИТИЕ“.

Събитието ще се състои на 13.11.2015 г., от 13:00 ч. в овалната зала на БЧК, на адрес: гр. София, бул. „Джеймс Баучер“ 76. Желаещите да присъстват трябва да потвърдят участието си на тел. 02/944 63 63 или на E-mail: [email protected]

Прилагаме ПОКАНА  и ПРОГРАМА на събитието.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД