„Кратка история на медицината и лекарска етика“ на д-р Тотко Найденов