Кръжок по анестезиология и интензивна терапия за учебната 2014/2015 г .

Кръжок по анестезиология и интензивна терапия за учебната 2014/2015 г. към КАСИМ на МУ – Пловдив

  

Амбицията на екипа ни е подбор на качествени студенти по медицина, с реална мотивация, стремеж и бъдеща ориентация към специалността. Целта е да се допълнят специфични медицински познания, като приоритетно се въвежда клиничното и практично обучение.

Акценти са:

 Допълване на регламентираното обучение с участия в дневни и нощни дежурства;  Пластичност по отношение на базата – работа в спешен център, КАИЛ, профилирани клиники в София, Варна и други градове, работа с документация и непосредствена работа с пациенти;  Пряк досег до работа в операционен блок и стационар – обучение и пряко участие при разнообразни манипулации и техники на лечение;  Организиране и провеждане на периодични научни семинари по конкретни теми, периодично, тематично гостуване на реанимационни клиники в страната ;  Подготовка и участие в национални и международни научни събития;  Провеждане на обучение по основи на „Кардио-пулмоналната ресуситация“ (КПР) за ученици, граждани и др. групи;

Подробности и изисквания към кандидатите 

Студентите по медицина, които сега са трети курс и желаят да се запишат в кръжока – прилагат нужните документи, като до 15.09.2014 трябва отново да докажат нужния успех и липса на неположени изпити.

Тематичен план