КСК 2023 на Медицински университет – Пловдив и бъдещите кандидат-студенти

В рамките на кандидатстудентската кампания 2023 представители на Медицински университет – Пловдив посетиха училищата в с. Кирково и гр. Джебел, където се срещнаха с ученици от 9, 10, 11 и 12 клас.

Нина Колева – зам.-директор по учебната дейност в Медицински колеж, и Елена Душилова – експерт от отдел „Учебни дейности“, изнесоха презентация за всички специалности, по които учениците могат да кандидатстват в Университета. Служителите на МУ-Пловдив увериха бъдещите кандидат-студенти, че ще получат необходимата подготовка за професионалното си развитие и чрез филма за МУ-Пловдив им представиха предимствата, които им дава Университета.
Представителите на МУ-Пловдив се срещнаха и с бъдещи кандидат-студенти от всички средни училища в гр. Кърджали, като болшинството от учениците бяха от Езиковата гимназия в града. Срещите бяха организирани със съдействието на Кариерен център – гр. Кърджали в бизнес инкубатора на града и преминаха при огромен интерес. Участниците бяха подробно информирани за приемните изпити и за целия процес по кандидатстване и записване.

Във всички проведени срещи екипът от МУ-Пловдив с гордост отбеляза, че в последните 5 години Университетът се класира на първо място в обучението по професионално направление „Медицина“ в Рейтинговата система на висшите училища в България, а за 2022-ра година – и по направление „Обществено здраве“.

Престижът на Медицински университет – Пловдив е не само благодарение на модерната образователна инфраструктура – уникален Аудиторен комплекс, Уелкъм център, съвременни сгради и комплекси , общежития, добре оборудвани спортни бази, Симулационен тренировъчен център по медицина, симулационна аптека и други. Престижът на МУ-Пловдив е благодарение на преподавателите и студентите, които се обучават в него и е резултат от умелото му академично ръководство.