Кандидатстудентската кампания в МУ-Пловдив стартира, 22.10.2019