Културна и социална дейност

ХОР ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ „ВЕСЕЛИЕ“, МУ-Пловдив
ХОР ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ „ВЕСЕЛИЕ“, МУ-Пловдив

Управление

Експертен съвет за
културна и социална дейност:

Председател :
Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
Институционален координатор

Членове:

1. Доц. д-р Георги Томов, дм
2. Доц. д-р Олиана Бойкинова, дм
3. Доц. д-р Делян Делев, дм
4. Доц. д-р Надя Пенкова, дм
5. Преп. Антоанета Павлова

Комисия за
културна и социална дейност :

Председател :
Проф. д-р Виктория Сарафян, дмн
Институционален координатор

Членове:

1. Дора Йорданова – Началник отдел „Реклама и връзки с обществеността“
2. Станислава Янева – отдел „Реклама и връзки с обществеността“
3. Силвия Неделчева – отдел „Човешки ресурси“
4. Албена Орманова – Ректорат
5. Ангелина Калофова – отдел МСПД
6. Ани Даскалова – Научен отдел

Програма

Свали програмата
ПРОГРАМА ЗА КУЛТУРНА И СОЦИАЛНА ДЕЙНОСТ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ПЛОВДИВ
I. ЦЕЛ:
Превръщане на МУ-Пловдив в територия на духовност и култура, знание и иновации.

1. Утвърждаване на академичната идентичност на МУ – Пловдив.

2. Стимулиране потребността за духовно развитие и изява на талантите на студенти, преподаватели и служители.

3. Засилване популярността и разпознаваемостта на МУ-Пловдив на общинско и национално ниво.

4. Медийно присъствие и партньорство.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ И ЛОГИСТИКА Изпълнители и организатори:

Цялостната дейност се ръководи от институционалния координатор, който е хабилитирано лице, назначено със заповед на ректора.
Под негово ръководство, на функционален принцип, работи комисия, назначена от ректора. В нея влизат служителите от Отдел „Реклама и връзки с обществеността“ и други представители на администрацията. В дейността се включват на функционален принцип различни административни отдели на ниво ректорат и деканати според конкретно събитие.
С ангажираните външни специалисти като ръководители на състави и ателиета се сключват граждански договори.

III. ПЛАН И КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА ЗА ВСЯКА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА

СЕПТЕМВРИ

1. Откриване на учебната година за БГ и АН студенти
– Посрещане на първокурсниците със знамето на МУ и предаване факела на знанието
– Церемония на бялата манта и студентска клетва

2. Нощ на учените с фестивал на талантите (художествена самодейност, кастинг за участниците в националния фестивал )

НОЕМВРИ

3. Ден на будителите – поздравителен адрес
4. Конкурс „Агар арт“

ДЕКЕМВРИ

5. Коледни празници
– Тържествен АС
– Коледен концерт с коктейл за ръководители катедри и отдели, обществени и дипломатически лица
– Коледна (благотворителна) изложба на Пловдивски художници

МАРТ

6. Осми март – поздравителен адрес
7. Малко нощно четене в БИЦ – любими автори на БГ, АН и френски език

АПРИЛ

8. Седми април – поздравителен адрес
9. Национален фестивал на медицинските университети
10. Викторина по биология и химия за ученици от Пловдивските училища
11. Изложба на лекари творци – изобразително, приложно изкуство или фотография

МАЙ

12. Тържествено отбелязване на 24 май
– Тържествен АС
– Тържествено честване с концерт от професионални изпълнители и програма от ДЕСО, представяне на откъси от собствени творби
– Изложба в БИЦ на художествена литература от творци-лекари и преподаватели
13. Публична презентация на научни обзори по биомедицински теми
14. Международен фестивал на пешеходеца

ЮНИ

15. Арт-пленер „Лекари и художници заедно“

ПОСТОЯННИ

16. Конкурси за есета на БГ, АН и френски език
17. Музей на медицината
– Дигитализация и разширяване на интернет страницата
– Виртуална обиколка и представяне на експонатите
– Техническо обезпечаване със запис на беседи на БГ и АН
– Утвърждаване на ценоразпис и отпечатване на билети за вход
– Покани за посещения към Пловдивски училища и общественост
– Кандидатстване към програма на Министерското на културата
18. Подкрепа на самодейните състави на студенти и служители – хорове, танцови състави
19. Създаване на арт-ателие – обучение на студенти и служители по изобразително и приложно изкуство от професионални творци
20. Страница на творчеството във вестник Аудитория медика
21. Партньорство с медии, общински и национални структури
22. Студентски радиопортал
23. Отворени врати за изявени ученици кандидат-студенти в МУ -Пловдив

ИЗГОТВИЛ: ПРОФ. Д-Р ВИКТОРИЯ САРАФЯН, ДМН
Институционален координатор за културна и социална дейност

Събития и инициативи

ТекущиСъбития 2020 година

Изложба "Болести и лечение през вековете"
До 31/05 във фоайето на Университетския информационен център (Welcome Center) – Изложба „Болести и лечение през вековете“

"Малко нощно четене" 20.03.2020
20/03 – 18:00 ч. във Филиална библиотека база 1/БИЦ – Малко нощно четене

Актуални конкурси

07/05/2021 – краен срок за подаване на преводите за Студентския конкурс за най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар

Приключили конкурси

Стъдентски конкурс за най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар