Арт Ателие – предизвикателство в условията на пандемия.