Стъдентски конкурс за най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар

Стъдентски конкурс за най-добър превод от френски език на художествен текст, публикуван от писател-лекар