„Курс по анатомия и хирургия за горен и долен крайник” в МУ – Пловдив

„Курс по анатомия и хирургия за горен и долен крайник”

в МУ – Пловдив

 

           

            Уважаеми представители на Академичния състав,

           

            Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че  на 17 и 18 октомври 2014 г. в Аудиторния комплекс на МУ – Пловдив ще се проведе „Курс по анатомия и хирургия за горен и долен крайник” за специализанти.

           

            Курсът ще бъде проведен от екип, включващ 8 лектори от Италия, както и български лектори от МУ – Пловдив и медицинските университети в София, Варна и Плевен. Той е продължение на станалата вече ежегодна традиция след като през ноември 2013 г. успешно беше проведен „Курс по анатомия и хирургия за лакът и коляно” за специализанти от Италия, Испания и България.           

            Тази година обучението ще включва за първи път и видеовръзка с операционна зала в УМБАЛ „Свети Георги” – Пловдив.

            МУ – Пловдив е организатор на събитието заедно с българо-италианската Фондация „Черноморско-Средиземноморска Медицинска Академия”, коятое учредена на 25 май 2012 г., с което е поставено началото на съвместно научно-практическо сътрудничество между Медицинските университети на гр. Месина в Италия, гр. Аликанте в Испания и Университетите във Варна и Пловдив.

           

            Откриването ще се състои на 17.10.2014 г. от 8:30 ч. в Аудитория № 5.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм

Зам. Ректор по МСПД