Курс: „Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища”

На вниманието на желаещите да посетят
Курс: „Ендоназална хирургия на заболяванията на носа, синусите и слъзните пътища”

Ръководител на курса: проф. д-р К.Джамбазов, дм
Отговорник: техн.изп. Веселина Колева – тел. 0885 850 409,
е-mail- umbal.integral.center@gmail.com
Изисквания за постъпване в курса: предназначен за оториноларинголози
База за провеждане: Интегрален център УМБАЛ „Св.Георги” ЕАД –Пловдив
Време на провеждане: 06.03.2018 г. до 09.03.2018 г.
Продължителност: 4 дни
Брой курсисти: 10
Заплащане – по 50 лв. на ден