Курс -„Ендоскопска дисекция върху кадавър на нос, околоносни кухини и слъзни пътища“

Предложение за продължаващо обучение /курс/

Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицински университет – Пловдив, уведомява желаещите, че:
От 30 ноември 2018 до 02 декември 2018 г. /3 дни/ ще се проведе курс -„Ендоскопска дисекция върху кадавър на нос, околоносни кухини и слъзни пътища“

/съвместно между катедра по Ушни, носни и гърлени болести и катедра по Анатомия, хистология и ембриология/

в Интегрален център УМБАЛ „Св.Георги“ ЕАД – Пловдив, МУ-Пловдив, катедра по Анатомия, хистология и ембриология.

Ръководители: проф. д-р Карен Джамбазов, дм;
проф. д-р Стефан Сивков, дм;

Отговорник: подаване на заявления при техн.изпълнител – Веселина Колева – тел. 0885 850 409.

Брой курсисти: 12 специалисти / и специализанти/