Курс на тема „Дислипидемии при ендокринни заболявания“