Курс на тема: ”Разработване на инструментариум за социални изследвания в областта на общественото здраве и здравно управление”

На вниманието на желаещите да посетят курс на тема: ”Разработване на инструментариум за социални изследвания в областта на общественото здраве и здравно управление”.

Уведомяваме Ви, че курсът – „ Разработване на инструментариум за социални изследвания в областта на общественото здраве и здравното управление”, ще се проведе в периода от 12.07.2017г. до 15.07.2017 г.

Заявленията се подават традиционно в отдел сдо.

От отдел сдо