Курс по ендоскопска дисекция върху кадавър на нос, околоносни кухини и слъзни пътища.


На вниманието на лекарите,
желаещи да се включат

в курс по ЕНДОСКОПСКА ДИСЕКЦИЯ ВЪРХУ КАДАВЪР
НА НОС, ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ И СЛЪЗНИ ПЪТИЩА.

Отдел „Следдипломно обучение“ на Медицински университет – Пловдив информира лекарите, желаещи да се включат в курса
по
ЕНДОСКОПСКА ДИСЕКЦИЯ ВЪРХУ КАДАВЪР
НА НОС, ОКОЛОНОСНИ КУХИНИ И СЛЪЗНИ ПЪТИЩА,

обявен в План – разписанието на МУ-Пловдив, за провеждане
на 01.12.2022 до 02.12.2022 г., с ръководители:
проф. д-р Карен Джамбазов, дм и проф. д-р Стефан Сивков, дм, че

няма да се проведе.


От отдел СДО