Курс по интервенционална гастроскопия върху живи модели

Курс по интервенционална гастроскопия върху живи свински модели се проведе в Медицинския симулационен тренировъчен център. Обучението бе осъществено съвместно с Ветеринарномедицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора.

Курсът се реализила под ръководството на д-р Никола Боянов – асистент в МСТЦ и началник на отделението по гастроентерология в УМБАЛ „Пълмед“. На живите модели бяха поставени хранопроводни протези и бе извършено лигиране на варици. Обучението бе проведе в ексклузивен формат само за шестима участници, които в рамките на два дни поставиха по пет хранопроводни протези под рентгенов контрол и по пет сета за лигиране на варици. Обучението върху живи свински модели се извършва под непрекъснат контрол и с официално разрешение от Министерството на земеделието.

Поради засиления интерес Медицински симулационен тренировъчен център планува провеждането на такъв тип обучения и за в бъдеще. Датите и условия за записване на предстоящите курсове ще бъдат публикувани в сайта на МУ-Пловдив, както и в официалната фейсбук страница на МСТЦ.