Курс по тазова и ацетабуларна хирургия с международно участие 2024г.

Катедрата по ортопедия и травматология към Медицински университет – Пловдив организира „Курс по тазова и ацетабуларна хирургия с международно участие“, който ще се проведе в периода 21-23 март 2024г. в Аудиторен комплекс към МУ-Пловдив.

Програма
Информация и предварителна програма на Курса
Регистрационен формуляр