Kурс за обучение по Детско-юношеска психология с продължителност – 2 семестъра за учебната 2023/2024 г.

Kурс за обучение по Детско-юношеска психология „Проф. д-р Надежда Маджирова, дмн“, с ръководител – проф. Румен Стаматов, дпн и с продължителност – 2 семестъра за учебната 2023/2024 г.