Курс за обучение по Приложна позитивна психология с продължителност – 2 семестъра за учебната 2023 г. / 2024 г.

Курс за обучение по Приложна позитивна психология с ръководител – проф. Румен Стаматов, дпн и с продължителност – 2 семестъра за учебната 2023 г. / 2024 г.