Курс „Захарен диабет и сърдечно съдов риск“

На вниманието на желаещите да се запишат за курс „Захарен диабет и сърдечно съдов риск
Отговорник: проф. д-р М. Орбецова, дм; д-р П. Станчев
Изискване за постъпване в курса: Курсът е предназначен за ендокринолози, интернисти, педиатри, специализиращи вътрешни болести и ендокринология.
База за провеждане: Клиника по ендокринология и болести на обмяната, УМБАЛ „Св. Георги“, Пловдив (бул. „В. Априлов“, 15а)
Време за провеждане: 15.11. – 17.11.2017 г.
Брой курсисти: до 20 души