Курс на тема: „Приложение на денталните лазери в оперативното зъболечение“

С решение на Катедрения съвет е одобрено провеждане на курс на тема: „Приложение на денталните лазери в оперативното зъболечение“ под ръководството на д-р Весела Стефанова и доц. д-р Георги Томов. Курсът ще се проведе на 02.06.2012 г.Цена – 150 лв.Участници – 10За информация: 032/602 494