„Курс по анатомия и хирургия за лакът и коляно“ за специализанти в МУ – Пловдив

Уважаеми специализанти,

Отдел „Международно сътрудничество” Ви информира, че от 29-ти до 30-ти Ноември 2013 г. в Медицински Университет Пловдив ще се проведе „Курс по анатомия и хирургия за лакът и коляно“ за специализанти. 

Церемонията по откриването (от 9:00 ч. на 29 ноември) и лекционната част от курса ще се състоят във 2-ра аудитория в Аудиторен Комплекс на МУ – Пловдив. 

Организатор на събитието е Фондация „Черноморско-Средиземноморска Медицинска Академия“.

В курса ще вземат участие изтъкнати преподаватели от България и Италия. Желаещите да участват е необходимо да попълнят Формуляр за участие

Краен срок за записване: 10 Ноември 2013 г. 

Програмата на курса можете да разгледате TУK.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм Зам. Ректор по МСПД